Skip to content

Accessibility

טרס אופנה בע"מ – הצהרת נגישות

מעודכן לספטמבר 2023

חברת טרס אופנה בע"מ (ח.פ. 516258803) (להלן: "אנו" או "החברה") הינה חברת אופנה המוכרת הלבשה מותאמת ומיוצרת בארץ. החברה מפעילה שתי חנויות בתל אביב וכן מוכרת מוצריה דרך אתר האינטרנט ) TresTLV.com להלן: "האתר").  

אנו מייחסות חשיבות עליונה להתאמת החברה והאתר לגולשות ולקוחות עם מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית, ופועלות רבות על מנת להנגיש את החברה והאתר לאנשים ונשים עם מוגבלות, מתוך תפיסת עולם לפיה יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה ונגישות.

1. התאמות נגישות באתר.

האתר עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 (להלן: "התקנות").

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם להוראות "סימן ג': שירותי האינטרנט" בהתקנות, המלצות התקן הישראלי ת"י 5568 לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ומסמך WCAG 2.0 הבינלאומי )בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי).

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות, כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

האתר נבדק באופן קבוע אחת לשנה כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

תפריט הנגישות מציע מגוון של אפשרויות. כדי ללמוד עוד אל אופן השימוש לחצו על F1 במקלדת והוראות השימוש של התוסף תופענה.

2. ישימות מיטבית לנגישות באתר.

ניתן לגלוש באתר בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים:  Firefox]/ [Edge / Chrome ובתוכנות קוראות מסך [NVDA / Jaws/ Voiceover]. פרטים נוספים לגבי התוסף ומרכיביו נמצאים בהצהרת הנגישות המשלימה שבתוך התוסף.

אנו ממשיכות בכל עת במאמצים לשפר את נגישות החברה והאתר כחלק ממחויבותנו ורצוננו לאפשר בהם שימוש עבור כלל האוכלוסיה. עם זאת, ברצוננו לציין כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים ספציפיים באתר שאינם נגישים, למשל עקב תקלות טכניות, ביצוע עדכוני תוכנה או מסיבות אחרות. במקרה של תקלה או שגיאה בנגישות האתר, ניתן לפנות אלינו לפי פרטי ההתקשרות בסעיף 4 להלן. 

3. הסדרי נגישות בחנויות החברה. 

  להלן אתרים בהם ניתן ללמוד יותר בנושא:

  הצהרת נגישות ופרסום הסדרי הנגישות (aisrael.org)

  מורשה לנגישות השירות | נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (www.gov.il)

  סניף הסדרי נגישות
  אחד העם 58, תל אביב  מעברים נגישים קופה נגישה מותרת כניסה לכלבי נחייה וחיות שירות. בשאלות ובקשות בנושאי נגישות ניתן לפנות אלינו בדוא"ל אל גב' נועה גור: noa@trestlv.com או בטלפון 073-7437277.
  פנחס רוזן 65 כניסה נגישה מעברים נגישים שירותי נכים (בסמוך) קיימת מעלית מהחניה קיימת חניית נכים בחניון מותרת כניסה לכלבי נחייה וחיות שירות. בשאלות ובקשות בנושאי נגישות ניתן לפנות אלינו בדוא"ל אל גב' נועה גור: noa@trestlv.com או בטלפון 073-7437277.

   

  4. דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור.

  במידה ומצאתן באתר, במשרד או בחנויות שלנו בעיה בנושא הנגישות, או אם נדרש סיוע, אם ישנן שאלות, בקשות לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור, ניתן לפנות אלינו בדוא"ל אל גב' נועה גור: noa@trestlv.com או בטלפון 073-7437277.